Công khai tài chính ngày 10/12/2021 

10/12/2021 Tổng số trẻ ăn : 217 trẻ x 18000đ = 3906.000 đ; Chi ăn: = 3906.000 .đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Công khai tài chính ngày 16/12/2021 

16/12/2021 Tổng số trẻ ăn : 206 trẻ x 18000đ = 3708.000 đ; Chi ăn: = 3708.000 .đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Thực đơn tháng 12/2021 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO + NHÀ TRẺ THÁNG 12/2021 Tuần 1 + tuần 5/12/2021 Tiền ăn: 18000/ ngày/trẻ - Ăn trưa: 11.000 ...