công khai tài chính ngày11/9/2020 

Tổng số trẻ báo ăn : 307 trẻ Tiền ăn mỗi suất/1 ngày: 16.500đ Tổng số trẻ ăn : 307 trẻ x 16.500đ = 5.056.000 đ; Chi ăn: =5.056.000 đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Công khai tài chính ngày 17/9/2020 

17/9/2020. Tổng số trẻ ăn : 287 trẻ x 16.500đ = 4.735.000 đ Tiền ăn mỗi suất/1 ngày: 16.500đ; Chi ăn: =4.735.000 đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Cập nhật thông tin mới nhất về virus CORONA 

1. Cổng thông tin Bộ Y Tế: https://www.moh.gov.vn 2. Trang thông tin Sở Y Tế tỉnh Quảng Ninh: http://www.soytequangninh.gov.vn 3. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh: https://quangninh.gov.vn 4. Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ 5. Trang thông tin và FanPage Trung tâm kiểm soát...