Cập nhật thông tin mới nhất về virus CORONA 

1. Cổng thông tin Bộ Y Tế: https://www.moh.gov.vn 2. Trang thông tin Sở Y Tế tỉnh Quảng Ninh: http://www.soytequangninh.gov.vn 3. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh: https://quangninh.gov.vn 4. Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ 5. Trang thông tin và FanPage Trung tâm kiểm soát...

 

Thực đơn tháng 10/2017  

Tài chính công khai ngày 8/9/2017  

Tổng số trẻ: 361 trong đó Mễ Xá : 275; Mỹ cụ: 86 Tổng số tiền ăn : 361 x 13.500= 4.873.500đ; Mễ xá: 275 x 13.500 = 3.712.500đ ; Mỹ cụ: 86 x 13.500= 1.161.000đ Chi ăn: 4.873.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Tài chính công khai ngày 21/7/2017  

Tài chính công khai ngày 20/7  

Tài chính công khai ngày 19/7/2017  

Tổng số suất báo ăn của trẻ: 57 ; Điểm chính:44 ; Điểm lẻ: 13 Tổng số tiền ăn của trẻ: 769.500đ ; Điểm chính: 594.000đ ; Điểm lẻ: 175.500đ


Các trang: 1  2