Thống kê chất lượng CSGD năm học 2019 - 2020


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CSGD NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian đánh giá

Tổng số trẻ

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực phát triển giáo dục

Ghi chú

PT bình thường

SDD thể nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

 

SL

SL

Tỷ lệ%

SL

Tỷ lệ%

SL

Tỷ lệ%

SL

Tỷ lệ%

 

 

Cuối năm

345

341

0,9

1,16

4

1,16

345

100

0

0

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu