Lịch công tác
Thứ tư, ngày 25/05/2022
6 giờ 45

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng- Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường;

Đ/c Đỗ Thị Thu Hường- Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại trường;

Đ/c Nguyễn Thị Ban- Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

 

Thứ năm, ngày 26/05/2022
6 giờ 45

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng- Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường;

Đ/c Đỗ Thị Thu Hường- Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại trường;

Đ/c Nguyễn Thị Ban- Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

 

Thứ sáu, ngày 27/05/2022
6 giờ 45

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng- Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường;

Đ/c Đỗ Thị Thu Hường- Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại trường;

Đ/c Nguyễn Thị Ban- Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.

 

Hôm nay: Thứ ba, ngày 24 / 05 / 2022
7 giờ 45

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng- Hiệu trưởng trực và làm việc tại trường;

Đ/c Đỗ Thị Thu Hường- Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại trường;

Đ/c Nguyễn Thị Ban- Phó hiệu trưởng trực và làm việc tại trường.